طراحی سایت

نوامبر 24, 2016
طراحی سایت ارزان در مشهد

طراحی سایت ارزان در مشهد

طراحی ارزان سایت طراحی سایت!!!!!!!!!! عبارت آشنایی است. تعداد زیادی از افراد و شرکت ها با عناوین مختلف به طراحی سایت برای اشخاص یا سازمان ها مشغولند. تعداد این فعالین به قدری زیادی است که گاه انتخاب بهترین گزینه از میانشان قدری اشخاص را سردر گم کند. به راستی بهترین طراح سایت کدام است؟ شاید بتوان گفت بهترین طراح سایت نابغه IT نیست، بلکه بهترین طراح آن است که با توجه به نوع کسب و کار شما و نحوه فعالیتتان، بهترین قالب را برای شما انتخاب و کار شما را به شایسته ترین صورت در قالب سایت ارائه نماید. چرا […]
نوامبر 23, 2016
طراحی سایت شخصی دکتر عارف

طراحی سایت شخصی

طراحی سایت شخصی چیست؟ چرا هر فرد می بایست یک سایت شخصی داشته باشد؟فواید یک سایت شخصی چیست؟ طراحی سایت شخصی همه ما در زندگی تخصص هایی را کسب کرده ایم و بارها به هدف گذاری برای آینده اندیشیده ایم. در مورد تخصص های خود، که چطور میتوان آن را به بهترین شکل ممکن عرضه داشت؛ یا به عبارت دیگر آن را به فروش رسانید. فروش صرفا به تبادل کالا تلقی نمی شود. خدمت، آموزش یا مواردی از این قبیل جزئی از مواردی هستند که می تواند برای ما در آمدزایی داشته باشد. این تفکرات به این دلیل است که […]