نوامبر 23, 2016
طراحی سایت شخصی دکتر عارف

طراحی سایت شخصی

طراحی سایت شخصی چیست؟ چرا هر فرد می بایست یک سایت شخصی داشته باشد؟فواید یک سایت شخصی چیست؟ طراحی سایت شخصی همه ما در زندگی تخصص هایی را کسب کرده ایم و بارها به هدف گذاری برای آینده اندیشیده ایم. در مورد تخصص های خود، که چطور میتوان آن را به بهترین شکل ممکن عرضه داشت؛ یا به عبارت دیگر آن را به فروش رسانید. فروش صرفا به تبادل کالا تلقی نمی شود. خدمت، آموزش یا مواردی از این قبیل جزئی از مواردی هستند که می تواند برای ما در آمدزایی داشته باشد. این تفکرات به این دلیل است که […]